Risk almak, her zaman akıllıca bir tutum olmayabilir. Bu yüzden, hayatımızdaki birçok alanda, bizi risklere karşı güvence alan, sigorta türleri bulunuyor. Bunların bir kısmı, tamamen kendi tercihimize bağlı olmakla birlikte, bir kısmı da kanunlar yoluyla zorunlu hale getiriliyor.

Zorunlu sigorta, belki dayatmacı görünebilir ama aslında zorunluluk özelliği, erteleme riskini de güvence altına alarak, belki de hayatımızı kurtarıyor olabilir. Hangi sigortalar zorunludur? Göz atalım:

Trafik Sigortası

Nam-ı diyar, zorunlu karayolu taşımacılığı mali sorumluluk sigortası; Diğer adıyla Trafik Sigortası. Trafikte oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda, üçüncü şahıslara vereceğiniz zararları teminat alan zorunlu bir sigorta türüdür. Poliçenin kapsamına göre, teminatları farklılıklar gösterebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Deprem gibi doğal bir afet sonucu ortaya çıkabilecek maddi hasarlarda, zararınızı tazmin için oluşturulmuş bir zorunlu sigorta türüdür. Deprem sonrası binanızda oluşan ve temelden detaya kadar deprem sebepli hasarlarınızın karşılanması için, kanun yoluyla zorunlu kılınmış bir güvence türüdür.

Yeşil Kart Sigortası

Aracınızı yurt dışında kullanmak istiyorsanız, yeşil kart sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından da üye olduğumuz, uluslar arası bir anlaşmaya göre, yeşil kart üyesi olan ülkelerde, aracınızı kullandığınız ve bir kazaya sebebiyet verdiğiniz taktirde, oluşabilecek maddi zararlar poliçe dahilinde karşılanıyor. Poliçenin içeriğini, olayın gerçekleştiği ülkedeki yasal sigorta kanunları belirliyor. 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu zorunlu sigorta türü, deniz kıyısında, iç ve kara sularında ya da kıta sahanlığında ve denize zarar verebilecek durumda işletmesi olan kişileri ilgilendiriyor. İşletmeniz sebebiyle, üçüncü kişilere vereceğiniz maddi zararları karşılamak üzere, Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası, sizi teminat altına alıyor.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Eğer bir özel güvenlik şirketiniz varsa, oluşabilecek herhangi bir risk durumunda, çalışanlarınızın ve şirketinizin güvenliği için hazırlanan sigorta poliçesidir. Güvenlik hizmetini verirken, üçüncü kişilere verilebilecek zararlar da, bu poliçe ile güvence altına alınıyor.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu taşımacılığı yapıyorsanız, yolcularınızın seyahat sırasında oluşabilecek kaza risklerine karşı güvence altına alınması, kanunen zorunlu hale getiriliyor. Bu sigorta ile yolcularınız, araç sürücüleriniz ve araç içi çalışanlarınız da sigorta poliçesi kapsamında güvence altına alınıyor.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz taşımacılığı, tehlikeli madde sınıfına giren riskli bir iş. Taşımış olduğunuz LPG maddesinin, oluşabilecek patlama, yanma, yangın gibi durumlara sebebiyet verebileceği riski, bu sigortayı zorunlu hale getiriyor. Kanunen zorunlu olan sigorta, şirketinizi, çalışanlarınızı ve üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları, teminat altına alıyor.

Tıbbi Kötü Uygulamaya Karşı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Uzman doktor ve diş tabibi tarafından uygulanan tıbbi uygulamalar sırasında, oluşabilecek zararlar bu sigorta ile güvence altına alınıyor. Mesleki faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklar, bu sigorta ile verilen zararların teminini amaçlıyor.

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli maddeleri taşıyan, depolayan, üreten ve satanların bu faaliyetler sırasında oluşabilecek zararlarını ve üçüncü şahıslara verecekleri zararları teminat altına alan, zorunlu bir mali sorumluluk sigortasıdır. Önemli bir risk grubuna dahil olan iş türünde faaliyet gösterenlerin, bu sigortayı yaptırmasının zorunlu tutulması, büyük hayati önem taşıyor. 

Zorunlu olsun ya da olmasın sigorta yaptırmak, sizi ve sevdiklerinizi hayatın risklerine karşı güvence altına alır. Bu düşünce ile kendinizi ve sizin sebep olabileceğiniz zararları önleyen sigorta teklifi çeşitleri hakkında detaylı bilgileri, Unico Sigorta accentelerinden öğrenebilirsiniz. Aracınız için kasko teklifi, ev ve iş yeriniz için diğer sigorta tekliflerinden size en uygun olanını seçebilirsiniz. Kasko yaptırmak, aracınızı olabilecek her türlü riske karşı güvence altına alır.