Sürücülere zaman kaybı yaşatan ve onları en çok zorlayan durumlardan bir tanesini araç hasarları oluşturmaktadır. Araç tamiri, hasarın tamir süresi ve maliyeti gibi konuları kapsadığından sıkıntılı olabilen bir süreçtir. Araç bakım ve tamiri aşamasında; aracın hangi servise götürüleceği, ne kadar bir bedel ödenebileceği gibi konular gündeme gelmektedir. Kaza ya da bakım süreçlerinde araç sigortası en büyük güvencelerden biridir. Sigorta şirketleri sigortalıyı anlaşmalı araç servislerine yönlendirir. Böyle olmakla birlikte, sigortalı kişi resmi servisleri tercih etme ihtiyacı da duyabilir.

Durum ve şartlar değişkenlik gösterse de sigorta temel anlamı ile kişinin güvence altında olması anlamına gelir. Örneğin, kasko sigortasının satın alımı maddi avantaj sağlar; meydana gelen küçük ya da büyük çaptaki bir kaza sonrasında, yapılan anlaşmadaki teminatlar ölçüsünde, sigortalının hasar masraflarının büyük bir kısmını karşılar. Maddi yıpranmayı engellemek adına araç sigortası almak son derece önemlidir. Araç sigortası; trafik, sürücü ve yolcu güvenliği açısından önemli olmakla birlikte güvenli ve huzurlu sürüş deneyimi de sağlar.

Araç Sigortası Almak Neden Önemli?

Pek çok araç sigortası çeşidi bulmak mümkündür. Sigortanın kapsamı, içeriği ve uygulanışı ile ilgili çeşitli sorunlar da yaşanabilmektedir. Sigorta şirketinin, poliçe şartlarında ibraz ettiği teminatı karşılamada yetersiz kalması ya da karşılayamaması bu sorunların başında gelir. Sigortalı ile sigortacı arasındaki sorunlar çoğunlukla kaza sonrası hasar tamiri sürecinde kendini belli eder.

Kaza sonrası oluşan hasarın tamiratına yönelik yaşanan en büyük sorunlardan biri aracın hasar görmüş olan parçasının akıbeti ile ilgilidir. Hasarlı parça onarımının mümkün olması pek sorun teşkil etmezken, onarımın imkânsız olması sorun teşkil edebilir. Hasarlı parça değişiminde ya birebir orijinal ya da orijinal parça ile ikame edilebilecek “eşdeğer parça” kullanılır. Bu anlamda eşdeğer parça, değişim hususunda öne çıkan çözüm yollarından birini oluşturur.

Eşdeğer Parça Nedir?

Eşdeğer parça, hasar almış olan araçlarda tamir işlemi sırasında kullanılan, orijinali ile aynı işlevdeki ya da orijinale en yakın olan parçadır. İkame parça da denir. Eşdeğer parça konusuna yönelik olarak sigortacı ve sigortalı arasında sıkıntılar yaşanabilmektedir. Sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu araç bakım ve onarım merkezleri/servisleri  orijinal parça yerine ikame parça kullanabilir fakat; çoğu sigortalı, değişmesi gereken hasarlı parçanın, orijinali ile değiştirilmesini talep eder. Bunun arka planında, ikame parçanın orijinalinin yerini tutmayacağı kaygısı ve güvenli olmayacağı endişesi yer alır.

Konuya çözüm sunmaya yönelik eşdeğer parça sertifikası uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sertifika, araç sigortalarının kapsamı dahilindeki onarımlarda orijinal parça yerine orijinale eşdeğer parça kullanmasını belgelemektedir. Yani sigorta şirketleri, eşdeğer parça kullanımı yaptıkları aracın sahibi olan sigortalıya, bu sertifikayı vermek zorundadır. Sigorta şirketleri bu sebeple uzman belgelendirme firmaları ile anlaşma yapmaktadır. Eşdeğer parça üretim ve kullanımına yönelik; TSE (Türk Standartları Enstitüsü) üretilen parçaları test edip onaylamakta ve araç onarımında TSE’nin onayladığı parçalar kullanılmaktadır. Bu da hem araç ve sürüş güvenliğini hem de yedek parça uyumluluğunu garanti altına almaktadır.

Meydana gelebilecek kaza sonrası aracın bakım – onarım maliyetlerini en aza indirmek adına araç sigortası yaptırmak zaruridir. Riskli durumların ve bir anda ortaya çıkan maddi külfetin tazmininin anlaşmalı sigorta şirketlerince karşılanması sigortalıyı son derece avantajlı bir konuma yerleştirir. Gerek araç ve trafik sigortaları hakkında bilgi edinmek gerekse eşdeğer parça ile ilgili detaylı bilgi almak adına verilen irtibat kanalları üzerinden Unico Sigorta’ya ulaşabilir, merak ettiklerinizi rahatlıkla öğrenebilirsiniz.