Kasko Sigortası Nedir?

Motorlu kara araçları için düzenlenen bir poliçe olan kasko, beklenmedik kazalar sonucu oluşabilecek maddi zararlar ve sürücü ile yolcuda oluşabilecek bedensel zararları karşılayan bir sigortadır. Üçüncü şahısların etkilendiği kazalarda, zorunlu teminat sigortanızın limitlerini aşan durumları için de mali sorumluluğunuzu ve gerekli yol yardım hizmetlerini poliçe kapsamında teminat altına alır.

Genel olarak kasko; aracın motorlu ya da motorsuz araçlarla çarpışması, sabit bir nesneye çarpması, yanması, çalınması ya da üçüncü kişiler tarafından parçalarına zarar verilmesi gibi durumlar için teminata sahiptir. Kasko fiyatları; dar kasko, kasko, genişletilmiş ve tam kasko olarak farklı kapsama türlerine göre değişiklik gösterir. Dar kaskoda teminat, belirtilen durumların bir kısmı için geçerliyken; normal kasko bu grupların tümünü kapsar. Genişletilmiş kaskoda ise kapsama alanı ek sözleşmelerle genişletilerek daha farklı risklerin de korunması sağlanır. Tam kasko ise hem genel şartlarla belirlenen durumlar hem de ek sözleşmelerde geçirilen tüm risklerin kasko bedeli ile koruma altına alındığı bir üründür. Daha sonra poliçe dışı durumlarla karşılaşmamak için, risklerinizi doğru hesaplayarak şartlarınıza uygun bir kasko teklifi almak son derece önemlidir.

Kasko Sigortası Hangi Durumları Kapsar?

Aracın, karayolu ve demiryolunda kullanılabilen motorlu araçlarla çarpışması sonucu olan kazalar kasko kapsamına girer. Araç dururken ya da hareket halindeyken sürücünün iradesi olmadan, dışarıdan gelen cisimler ile bunların yol açtığı etki sonucu devrilme, düşme gibi kazalar da kasko bedeli kapsamındadır.

Sürücü dışında olan kişilerin yol açtığı zararlar ile fiili ehliyeti olmayan kişilerin etkisiyle oluşan kazalar da poliçe kapsamı içerisinde değerlendirilir. Aracın yanması ya da hırsızlık amacıyla zarara uğraması hatta çalınması da teminat altına alınan durumlar arasındadır. Kasko fiyatları, teminata eklenen özel durumlarla değişebilir. Ek maddelerle belirlenen kasko bedeli daha fazla riski kapsayarak geniş bir koruma alanı sağlar.

Ek Sözleşmeyle Neler Kasko Sigortasına Dahil Edilebilir?

Kasko teklifi alırken ek sözleşmelerle genel kapsama alanı dışına çıkılabilir. Örneğin aracınızı yurt dışında kullanmak istiyorsanız, kasko bedeli buna göre hesaplanarak Türkiye sınırları dışında oluşabilecek kazalar için de geçerli bir kasko teklifi almak mümkündür.

Beklenmeyen durumlar sadece yolculuk sırasında oluşmazlar. Kasko teklifi sırasında bulunduğunuz bölgenin coğrafi koşullarını da düşünmek önemlidir. Deprem, toprak kayması, sel, su baskını, fırtına, dolu gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek zararları da kasko bedeline ekleterek, poliçe kapsamına dahil edebilirsiniz. Bu ek bölümler kasko fiyatları açısından değişiklik yaratsa da uzun vadede, oluşabilecek masrafların önlenmesi açısından gereklidirler.

Kasko Teminatı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?

Kasko fiyatları hesaplanırken aracın kasko bedeli en çok dikkat edilen etken olmakla beraber kasko teklifi için tek başına belirleyici kabul edilmez. Kasko bedeli ve ek maddelerde belirtilen durumlar, araç için oluşturulan kasko teklifinde açık şekilde yer alır. Poliçelerde belirtilen maddeler dışında gelişen olaylar ve suç teşkil edebilecek durumlar kasko teminatına girmezler.

Aracın kasten zarara uğraması sonucu oluşan hasarlar risk dışı sayılır. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisindeki sürücülerin yol açtığı kazalar da kapsanmaz. Poliçede belirtilen araç, eğer sürücü belgesine sahip olmayan biri tarafından kullanılmış ise kasko teklifi sırasında belirtilen maddelerin hiç biri için teminat sağlanmaz. Ayrıca kasko; savaş, isyan ve bunlar gibi olağan dışı askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararları da kapsamaz.

Ödeyeceğiniz uygun bir kasko bedeli sayesinde aracınızı beklenmedik durumlara karşı koruyabilirsiniz. En uygun kasko fiyatları için kişiselleştirilmiş bir kasko teklifi almak önemlidir. Günlük yaşamın risklerini kapsayan ve özel durumların ek maddelerle belirlendiği doğru kasko teklifi, aracınıza ve size tam koruma sağlar.