Araç sigorta türlerinden biri olan kasko, sigortalı kişiye ait aracın uğrayacağı zararları karşılıyor. Kasko sigortası, araç sahiplerinin endişesiz ve ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarına yardım ediyor. Gerçekleşme ihtimali olan çok sayıda riski hesaplayarak bu risklere karşı araçları ve araç sahiplerini teminat altına alan kasko sigorta ürünlerinde ek teminatlarla kişilere özel kasko planları da oluşturulabiliyor.

Genel Kasko Sigortası Teminatları Nelerdir?

Araç satın alanlar trafiğe çıkmadan önce mutlaka zorunlu trafik sigortası poliçesi satın alıyor. Araç sahibinin hasarını değil de üçüncü kişilerin hasarını, kusur oranına bakarak karşılayan trafik sigortası, birçok araç sürücüsüne yetersiz geliyor. Bu noktada daha fazla güvence sağlayan ve tüm risklerin hesaplandığı, her olasılığa karşı teminat sunabilen kasko planları devreye giriyor. İsteğe bağlı olarak satın alınan kasko sigortası, trafikte seyir halindeyken karşılaşılan risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlıyor.

Genel kasko, araçların; çarpma, çarpılma, çarpışma, yangın çıkması sonucu hasara uğraması, çalınması durumunda oluşan hasarları karşılıyor. Ayrıca 3. kişilerin araca çeşitli şekillerde zarar vermesi halinde otomobilinizi teminat altına alınıyor. Eğer kasko yaptırırken standart teminatlara herhangi bir teminat eklenmesi istenmiyorsa bu kaskoya genel kasko veya düz kasko deniyor. Bu ana teminatlardan sadece bir veya birkaçı poliçeye dahil ediliyorsa bu kasko ürününe ise dar kasko ismi veriliyor. Bu ürünle araç tam olarak teminat altına alınmadığı için yeterli bir güvence sağlanamıyor.

Tam güvence ve tüm risklere karşı önlem almak isteyenler ise genişletilmiş kasko paketini tercih ediyor. Genel kasko teminatlarının yanında ek teminatların plana eklenmesi ile sigorta planı genişletilebiliyor. Kasko yaptırırken teminatlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ana teminatların yanında ihtiyaca uygun olan ek teminatları da değerlendirerek bir plan oluşturulması uzmanlarca özellikle tavsiye ediliyor.

Genişletilmiş Kasko Sigortalarına Eklenebilecek Teminatlar

Kasko ana teminatlarına kişisel tercih ve ihtiyaçlara göre eklenen teminatlar ile oluşturulan genişletilmiş kasko en çok tercih edilen kasko ürünü olarak gösteriliyor. Bu ek teminatlar sayesinde maddi zarar oluşturabilecek bütün ihtimallere karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Deprem ve yanardağ püskürmesi gibi doğal afetler, çeşitli sebeplerle oluşan halk hareketleri, ayaklanmalar ve terör olayları sebebi ile oluşan zararlar, sel ve su baskınlarının oluşturacağı hasarlar ek teminatlarla kasko poliçesine dahil edilebiliyor. Bir hasar durumunda aracın değerini enflasyon karşısında koruyan enflasyon teminatı, sigara ve benzeri maddelerin araç içinde, döşemelerde meydana getirebileceği zararlardan korunmak için alevsiz yangın teminatı, bir kaza sonucunda oluşan uyuşmazlıklar veya hukuksal işlemler nedeni ile yaşanabilecek olumsuz durumlar için hukuksal yardım teminatı kasko sigortasına eklenebilecek ek teminatlar içinde yer alıyor.

Sadece araçlarla ilgili değil aracın sahibini ve aracın içinde bulunan kişileri güvence altına alan kalıcı sakatlık, vefat gibi durumları hesap eden kaza teminatları, küçük primlerle ve değişen teminatlarla kasko poliçeleri içine alınabiliyor. Kasko sigortası istenildiği takdirde yurt dışını da kapsayacak şekilde genişletilebiliyor. Yardım hizmet paketi teminatı ile aracın çeşitli sebeplerden dolayı hareket edememesi durumunda araç ve içinde bulunan kişilerin ücretsiz yardım alabilmesi sağlanıyor. Kasko poliçeleri, küçük hasarları hasarsızlık indirimini bozmayacak şekilde karşılayan maddeler içerebiliyor. Bu sayede cam kırılması, ayna hasarı gibi küçük görünen ama maliyeti pek de küçük olmayan çok önemli hasarlar kolaylıkla ve herhangi bir harcama yapmadan giderilebiliyor. Mini onarım hizmetleri, kilit bedeli, manevi tazminat, kemirgen hayvan zararları kasko planlarına katılabiliyor.

Kasko Sahipleri Maddi Hasarlardan Zarar Görmüyor

Aracı çalınan ve tüm aramalara rağmen aracını bulamayan kişilerin kaskolarının olmaması durumunda araç bedelini herhangi bir şekilde tazmin etme şansları bulunmuyor. Araca üçüncü bir kişinin zarar vermesi veya kusurun tamamen araç sahibinde olması gibi durumlarda da oluşan zarar kasko poliçesi tarafından karşılanabiliyor. Aksi halde kişiler tüm zararı kendi bütçesi ile karşılamak zorunda kalıyor.

Zorunlu trafik sigortası teminatları her yıl yeniden belirleniyor. Bu limitler sabit ve her poliçe için aynı oluyor. Hasarlı bir trafik kazasında oluşan hasar bu limitleri aşarsa, limiti aşan tutarın araç sahibi tarafından ödenmesi gerekiyor. Kasko poliçelerinde ise limitleri sigorta yaptıran belirliyor. Teminatları kısıtlı ve düşük olan zorunlu trafik sigortasının aksine park halindeyken araca vurulup kaçılması, bir halk hareketinde zarar görmesi, depremde enkaz altında kalması gibi çeşitli durumlarda maddi kayba uğramamanın tek yolu kasko yaptırmaktan geçiyor. Kasko poliçelerine manevi tazminat teminatı dahi ekleyebilirsiniz.

Olası Riskler Gerçekleştiğinde Ne Yapmalı?

Bir riskin gerçekleşmesi durumunda kasko sahipleri genellikle hemen sigorta şirketini arıyor. Sigorta şirketi prosedürler hakkında bilgi vermekle kalmıyor, araç sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda bir uzmanı kaza yerine yönlendirebiliyor. Araç kullanılamayacak durumda ise poliçeye eklenmiş çeşitli teminatlar çerçevesinde; araç temini, yolcu transferi, acil tıbbi yardım gibi çeşitli hizmetler derhal poliçe sahibine yönlendiriliyor. Hizmet kalitesi yüksek olan sigorta şirketleri, oluşan hasarın kaç günde ödeneceğini poliçe imzalanmadan bildiriyor ve bunun garantisini veriyor. Pek çok sigorta şirketinde küçük hasarlar hasarsızlık indiriminden faydalanma hakkını etkilemiyor. Hasarsızlık indirimi kasko yaptırılan her yıl daha avantajlı bir şekilde kasko güvencesinde kalmayı sağlıyor ve araç sahiplerine önemli bir avantaj sunuyor.

Kasko sigortası aksi belirtilmedikçe ödeme yapıldığı gün saat 12.00 de başlıyor ve bir yıl sonra aynı gün, aynı saatte bitiyor. Taksitle alınan poliçelerde başlangıç tarihi peşinatın ödendiği gün olarak belirleniyor. Kasko, yine aksi belirtilmedikçe tüm Türkiye’de geçerli oluyor. Kasko sahibinin aracına herhangi bir zarar gelmesi durumunda bunu 5 iş günü içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekiyor.