Sigorta yaptırmak, oturduğunuz ya da sahip olduğunuz konutu öngörülmeyen risklerden korumanın ilk akla gelen yoludur. Zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalar, konutu çeşitli felaketlere ve hasara neden olan beklenmedik durumlara karşı güvence altına almanıza olanak tanır. Bu kapsamdaki güvence “konut sigortası” ve “DASK – zorunlu deprem sigortası” ile sağlanır. Bu iki sigorta türü genellikle karıştırılır. Oysa ki bu sigortaların ortak noktası konutunuz için güvence sağlamak olsa da, konut sigortası poliçesi ve DASK poliçesi farklı içeriklere sahiptir.

Konut Sigortası Nedir? 

Konut sigortası, evinizi ve dilerseniz evinizde bulunan eşyaları, hırsızlık, yangın, su baskını gibi beklenmeyen risklere karşı güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta çeşididir. Konut sigortasında amaç, karşı karşıya gelebileceğiniz felaketlerde maddi zararınızı en aza indirmektir. Sigorta şirketleri, sundukları konut sigortası paketleri ile birçok riske karşı koruma sağlar. Sigorta kapsamı, poliçede belirlenen limitlere ve teminatlara göre değişiklik gösterir. Örneğin, yaşadığınız binayı bütün olarak sigorta ettirerek bina tesisatlarını da kapsama dahil edebilirsiniz ya da poliçeye evin içerisindeki ev eşyalarınızı ilave edebilirsiniz. Evde bulunan eşyalarınızı poliçe teminatlarına dahil etmek, yangın, su basması gibi sadece binanın zarar görmediği, eşyaların da hasar gördüğü durumlarda maddi zararınızı minimuma indirmenize destek olur. Konut sigortası poliçesine isteğe bağlı olarak konutta meydana gelen bir hasar nedeniyle kira kaybı yaşanması, izolasyon sebebiyle konutun zarar görmesi ya da kiracının evde zarara neden olması gibi teminatlar da ilave edilebilir. Diğer taraftan konut sigortası yaptırmak için ev sahibi olmak zorunlu değildir. Ev sahipleri dışında kiracılar da sigorta yaptırarak kiracısı oldukları evin içerisinde bulunan eşyalarını koruma altına alabilirler.

DASK – Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Konut için koruma sağlayan diğer sigorta türü devlet tarafından sunulan zorunlu deprem sigortasıdır. Zorunlu deprem sigortası, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan büyük Marmara depreminden sonra kanunlaşarak zorunlu hale gelmiştir. Zorunlu deprem sigortası, deprem ve depremin neden olduğu yangın, yer kayması, infilak, tsunaminin konutunuza vereceği maddi zararlar için, poliçede tanımlı limitler dahilinde koruma sağlar. Bu kapsamda, uğranılan maddi zararlar nakit olarak karşılanır. Tamamen ya da kısmen hasar gören bina, DASK’la güvence altındadır. Deprem sigortası kapsamında, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, istinat duvarları, bahçe duvarları, tavanlar ve tabanlar, asansör, merdivenler, çatı, bacalar gibi bölümler yer alır.

Deprem Sigortası ve Konut Sigortasının Farkları Neler?

Deprem sigortası ve konut sigortası birçok açıdan farklılık gösterir. Öncelikle, zorunlu deprem sigortası, devlet tarafından sağlanan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü iken, konut sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılır. Deprem sigortasında sigortalı tapu sahibidir, ancak konut sigortası tapu sahibi veya kiracı tarafından yaptırılabilir. Kiracının yaptırdığı konut sigortası sadece eşyaları koruma altına alır. DASK, depreme ve depremin doğrudan sebep olduğu risklere karşı koruma sağlar ancak konut sigortasında konut, poliçe kapsamında bulunan risklere karşı sigortalanır. Yani, konut sigortasının kapsamı deprem sigortasından daha geniş olabilir. Ayrıca, konut sigortası yaptırırken deprem riskini de sigorta poliçesine dahil edebilirsiniz. Bu durum, deprem sonucu meydana gelen zararların DASK poliçesinin limitlerini aşması halinde ilave koruma sağlar. Çünkü, oluşan zararlar, DASK poliçesinde belirlenen limitlerden fazlaysa DASK tarafından fazla olan kısım karşılanmaz. Konut sigortası poliçesine deprem riskini ekleyerek, DASK poliçesini aşan zararları güvence altına alabilirsiniz.

Konut sigortası ürünleri ve DASK – Zorunlu Deprem Sigortası için unicosigorta.com.tr sayfasını inceleyebilirsiniz. Unico Sigorta’nın “sigorta teklifi al” hizmeti ile poliçenizi  kolaylıkla şekillendirebilir, bütçenize ve beklentilerinize uygun konut sigortası ve deprem sigortası fiyatları ile tanışabilirsiniz.