Seyahat sağlık sigortası seyahat sırasındaki en önemli güvencelerinizden bir tanesidir. Kısa ya da uzun dönemli bir yerlere gidiyor olmak fark etmeksizin sigortanızı yaptırmanız zaruridir. Temel olarak seyahat sigortası, yurt içi ya da yurt dışı seyahatleri sırasında karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı kişiyi koruyan özel bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, seyahat sırasında meydana gelen hastalık ya da kaza durumlarında sigortalıya poliçe şartlarında belirtilen çerçevede teminat sağlar. Yerel ve uluslararası geçerlilik maddelerini içeren sözleşmenin dikkatlice okunması gerekmektedir. Sigortalayan firmaya, gidilecek ülkeye ve hatta eyalete bağlı olarak değişkenlik gösteren sigorta kapsam ve şartlarından tam verim almak için ihtiyacınızı tümüyle karşılayan sigorta koşullarını oluşturmanız gerekir. Sigorta süresi ya da kapsamı yapılan akde bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, karşılaşılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi seyahat sigortası hakkında yanlış bilinen şeylerdir.

Yanlış: Seyahat sigortası standart sağlık sigortası gibidir

Bu yanlış bilinen bir durumdur. Planlanan seyahat süresi içerisinde meydana gelen ani hastalık, sakatlık yahut kaza durumları için medikal güvence ve kaybolan ya da çalınan eşyalar için teminat sunmakla birlikte, seyahat sigortası standart sağlık sigortasının kapsamından farklıdır. En temelde seyahat sigortası, acil ve beklenmedik biçimde vuku bulan olay ve durumlar için geçerlidir. Örneğin; seyahat sırasında kolunuzu kırmanız seyahat sigortası kapsamındayken, seyahat sırasında check-up ya da estetik yaptırmanız bu poliçenin dışında yer almaktadır.

Yanlış: Daha evvelden var olan bir rahatsızlığın tedavisi seyahat sigortası kapsamına girer

Yanlış bilinen durumlardan bir diğeri de seyahat sigortası sözleşmesinden önce var olan rahatsızlıkların da bu sigorta kapsamına girdiğidir. Pek çok seyahat sağlık sigortası, kişide önceden var olan hastalık ve rahatsızlıkları kapsam dışı addetmektedir. Örneğin; seyahat öncesinde var olduğu medikal olarak kanıtlanmış bir hastalığın yahut kronik bir rahatsızlığın seyahat sırasında nüksetmesi durumunda seyahat sigortası bu sürecin masraflarını karşılamayacaktır. Bu durumunun genel şartlarını öğrenmek için “seyahat sigortası teklifi al” seçeneklerini incelemekte fayda var.

Yanlış: Seyahat sigortası seyahat sürecindeki her durumdan sorumludur

Seyahat sigortası her durumu karşılamayabilir. Seyahat sırasında vuku bulan durum sigorta şirketi yetkililerince araştırıldıktan sonra hükme bağlanır. Sigortalının kendini riskli bir duruma sokmuş olması ya da tutarsız davranışı neticesinde meydana gelen bir olayın sorumluluğu sigorta şirketince karşılanmayabilir. Örneğin; girişin yasak ve tehlikeli olduğu bir alana bilinçli olarak girmek sonucunda meydana gelen kazayı sigorta şirketi araştırmaları uygunsuz bulduğu takdirde karşılamayacaktır. Bu durumda bu sıkıntının giderlerini sigortacı kendisi karşılamak durumunda kalabilir. Sigorta teklifi al sürecinde bu durumun detayları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yanlış: Seyahat sigortası yaptırıp seyahate çıkmama durumunda sigorta şartları geçerlidir

Seyahat sigortasının teminat süreci sözleşmede belirtilen başlangıç tarihinde sigortalı kişinin seyahati ile başlar ve yine sözleşmede belirtilen gün sayısının bitimine kadar ve dönüş yaptığı ana kadar devam eder. Örneğin; yurt dışı seyahati için poliçe yaptıran bir kişi için seyahat sigortası, sigortalının ülkeden çıkış yaptığı pasaport üzerinden tespit edildiği gün başlar ve sözleşmede belirtilmiş olan gün sayısının bitimine kadar ve ülkeye giriş yapma sürecindeyken sona erer.

Yanlış: Hastalık gibi münferit gerekçelerle seyahat iptal olduğunda sigorta şirketinden geri ödeme talep edilmez

Bu durum seyahat sigortası yaptırılan şirkete göre değişkenlik gösterir. Sağlık sıkıntıları sebebiyle acil dönüş yapıldığında, giderler sigortacı tarafından karşılansa dahi, gerekli irtibatlar kurularak yapılan ayarlamalar neticesinde masrafların sigorta şirketi tarafından sigortacıya ödenmesi mümkündür. Bunun için gerekli evrak ve dokümanların muhafaza edilmesi ve gerekli durumlarda yetkili birimlere sunulması gerekir. Gerek seyahat sigortası fiyatları ve teklifi için gerekse konuya yönelik daha detaylı bilgi almak için Unico Sigorta ile iletişime geçebilişiniz.