Girişimci olmayı arzulayıp başaran insan sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Girişimci olmak sadece şirket kurup başarı yakalamak değildir. Girişimci olmak, bazı özellikler taşıyan ve riskleri göze alabilen insanların yaptıkları işlerin ve davranış şekillerinin tümüdür. Girişimciler fırsatları değerlendirebilen, cesur ve biraz da korkusuz insanlardır. Risk almaktan ve zorluklarla savaşmaktan çekinmezler. Yaşamın her alanında girişimci olmak mümkündür.

Girişimci İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilik için şöyle bir tanım vardır: “Eski kuralları, çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri.” Bu beceriyi taşıyan insanlar, yaptıkları işte başarıyı yakalayanlardır. Herkes kendi işini yapabilmeyi ya da bir fikri işe dönüştürebilmeyi ister. Ama bunu çok az insan başarabilir. Başaran kişiler ise bazı özellikleri üzerinde toplamış olanlardır. Girişimci insanların taşıması gereken en önemli özellikler şöyle sıralanabilir.

1 – Yaratıcı Olmak: Yeni fikirler üretenler ve onları işe dönüştürenler yaratıcı insanlardır. Yaratıcı olmak yeni gelişmeleri destekleyen bir özelliktir. Onlar, eskiye bağlı kalmak istemeyen sınırları zorlayan, devamlı sorgulayan ve araştıran kişilerdir.

2 – Kararlı Olmak: Bir işi başarmanın önemli kısmı, karar vermek ve ona inanmaktır. Adanmış bir karar vermek kişiyi başarıya götürür. Hayatın her alanında başarıya koşanlar, kararlı olanlardır.

3 – İşine Adanmak: Girişimcilikte tembellik yoktur. Başarısız gelişmeler olsa bile onları değiştirmek için adanmışlık duygusuyla çalışmaya devam edilir. Başarılı olmanın yöntemi; inanmak, planlamak, çalışmak ve sürekli yeni fikirler üretmektir.

3 – Özgüvenli Olmak: İnsanlar aslında hem iş hem de sosyal yaşamda tek başınadır. Başarılı olmak için özgüvenli olmak zorunludur. Kendine güvenmeyenler iş yaşamının her alanında başarısız olmaya adaydır. Kendine ve gelişime inanan, özgüvenli cesur insanlar bir şekilde kazanırlar.

4 – Liderlik Özelliği: Başarılı işler başarılı liderlerle gerçekleşir. Hedef ve yöntem belirleyip uygulayabilen disiplinli kişiler, liderlik özelliği taşıyanlardır.

5 – Yaklaşımlarında Esnek Olmak: Değişen koşullara göre yöntem değiştirebilen insanlar esnek görüşlüdür. Yaklaşımlarında esnek olan, analitik düşünen, pratik zekâlı insanlar başarılı girişimcilerdir.

6 – Tutkulu ve Azimli Olmak: Bir işin başlayıp devam etmesi ve sona ulaşması için tutku ve azim şarttır. Tutkulu ve azimli insanlar, isteklerini başkalarına da kabul ettirebilirler. Girişimcilik için gerekli olan iki özelliktir.

Girişimciliğin Zorlukları Nelerdir?

Girişimciler başladıkları işi geliştirip bir düzene oturtuncaya kadar, birçok güçlüğü göze almak zorunda kalırlar. Bunlardan bazıları onları zorlayacak niteliktedir. Yılmadan sonuna kadar gidebilen, girişimciliğin  zorluklarını göğüsleyebilenler kazananlar olur. Girişimciliğin zorlukları arasında yer alan dikkat çekici ayrıntılar şöyle sıralanabilir.

Stres: Yeni bir şeyler oluşturmak ve tüm olumsuzlukları sırtlamaya çalışmak yoğun strese neden olur. Stresle baş etmeyi ve kriz yönetimini başaramayanlar kişiler sonuca ulaşamazlar.

Para Sıkıntısı Yaşamak: İşler yoluna girene kadar düşük standartlarda yaşamak durumunda kalabilirler. Var olan işini bırakan girişimciler için zorlayıcı bir durumdur. İşe yatırılan tüm birikimin yok olması riskini göğüslemek zorunda kalabilirler.

Yeterli Zaman Bulamamak: İşi yetiştirmek ve kendine ayırmak için yeterli zaman bulamayabilirler. Artan iş temposu, zamana karşı yarışma mecburiyeti gece ve gündüz kavramlarının karışmasına neden olacaktır.

Aile Düzeninin Bozulması: Evli ve çocuklu olan girişimciler, öncelikleri iş olduğu için aile bireylerine zaman ayıramazlar. Bu durum sorunlara yol açabilir. Aile desteği alabilenler, bu zor süreci daha kolay atlatabilirler.

İşin Beklenenden Erken Büyümesi: Çok sevindirici bir durum olsa da gerekli hazırlıklar yapılmadan büyüyen iş hızla bozulabilir. Gelişmelerin kontrollü olarak devam etmesini sağlamak gerekir.

Hayal Kırıklığı: Girişimci için tüm birikimini kaybetme riski hep vardır. Bunun sonucunda yaşanacak hayal kırıklığı aşılamazsa sorunlar büyük boyutlara ulaşabilir.

Çözüm ortakları ile sorun yaşamak: Girişimciler çalıştıkları çözüm ortakları ile sorunlar yaşarlar. Bu kaçınılmaz bir durumdur ve strese neden olabilir. Anlaşmazlıkları giderebilecek yapıya sahip olmaları önemlidir. Aksi halde çok zorlanırlar. Uzlaşmacı girişimciler başarılı olanlardır.

Güvensizlik: En önemli konulardan birisidir. İşin gelişimi sırasında insana bağlı güvensizlik ortamı ile karşılaşabilirler. İş hayatında güven çok önemlidir. Ama her zaman karşısındaki insana güvenemeyeceğini bilmek zorundadır. Buna, beraber iş yaptığı takım arkadaşları da dahildir.