İnsanlık tarihinin ilk gününden itibaren teknolojik gelişim ve değişimler sürüyor. Tekerleğin , ateşin bulunması gibi çok önemli değişimlerden bilgisayarın icadı, internetin kullanımına kadar ki süreçte çok büyük bir gelişim sürecinin yaşandığı aşikar. Ancak yine biliyoruz ki , son 100 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler  önceki yüzyıllardan çok ama çok fazla. Bugün 40’lı yaşlarını süren insanların çocukluklarında evlerinde telefonun olmadığı , televizyonun evlere yeni girdiği yıllardan cep telefonunun cebimize girdiği ve televizyonlara gerek kalmadığı yıllara gelmiş olmamız teknolojinin son 100 yılda ve hatta hatta son 50 yılda nasıl bir ivmeyle geliştiğinin en basit örnekleri.

Teknolojinin bu yükselen ivmesinin her sektörde yarattığı etki de çok büyük. Finans sektörü özellikle bankacılık alanında  teknoloji kullanımını çok daha erken yaygınlaştırarak ve yatırımlarını yaparak öncü sektörlerin en önemlisi olarak Türkiye’de yerini aldı. Bu değişim ve gelişim Finans sektörünün bir diğer oyuncusu sigorta sektöründe ise aynı paralelde gelişmedi. Bunda sektörel karlılıktaki problemler, yüksek yatırım maliyetleri ve insan kaynağı faktörlerinin etkisi büyüktü. 2000’li yıllarda sigorta sektörüne yabancı yatrımcıların girmesiyle başlayan süreçte teknolojik değişimler de kendini gösterdi. Ancak özellikle son bir kaç yılda ortaya çıkan tablolar göstermekte ki, teknolojik değişim çok hızlı ve bu hıza uyum sağlayamayan şirketler rekabet şanslarını tamamen yitirecekler. İş  modelleri teknolojinin onlara sunduğu imkanlarla oluşacak.

Sigorta sektörü özellikle teknolojinin gücünü en iyi kullanması gereken sektörlerin başında geliyor. Sistemleri değiştirmek, doğru altyapıları kurmak , güvenlik sistemlerini hayata geçirmek, 7*24 hizmet verebilir standartları oluşturmak BT birimlerinin çoktan tamamlamış olması gereken aksiyonlar.

Digital dönüşüm bambaşka bir boyutu işaret ediyor.  Bu boyut şirketlerin sadece BT yapılarının dönüşümünü değil, tüm insan kaynağının kültürel değişimini yani iş yapma biçimlerinin de değişimini ve digital dönüşüme adaptasyonunu gerektiriyor. Bu nedenle digital transformasyon kolay değil.

Sigorta sektörü poliçe, hasar ve finansal tüm süreçlerde çok daha hızlı olmak zorunda. Hızla beraber operasyonel verimliliği sağlamak için kaynaklarının kullanımını da minimize etmesi gerekiyor. Hasar maliyetlerini düşürmesi, müşteri memnuniyetini arttırması ancak teknolojinin gücünü kullanmakla mümkün. Müşteri deneyimini sağlayamayan bir sigorta şirketinin doğru müşteriyi oluşturabilmesi ve onu kaybetmemesi mümkün değil. Oysa bir sigorta şirketinin en önemli hedeflerinden biri doğru müşteri portföyü ve poliçe yenileme gücü. Bunları başarabilmenin yolu kompleks data yönetimini yapabilir, analitik kabiliyetlerini max. seviyelere çıkarabilir ve yeni işletim modellerini kurabilir olmaktan geçiyor.

Robot yazılımlar sigorta sektöründe insan tabanlı aksiyonları otomatize ederek poliçe, hasar, underwriting gibi tüm süreçlerde daha iyi hizmet sunabilmek üzere teknolojik dönüşümün çok önemli bir parçası olarak yerini almış durumda. Bu operasyonların büyük bir yüzdesini robotlara bırakmak veya otomatize etmek mümkün. Robotlar kendi  güvenlik profillerine sahip olarak ilgili operasyonları bir insan kaynağıymış gibi gerçekleştirmekte. Bunun bir sonraki adımı makine öğrenimi ve istatistiksel modellerle robot yazılımların karar verme rolünü de üstlenecek olmaları . Bu durum şirketlerin iş yapma modellerini tamamen değiştirmeleri anlamına geliyor ve risk yönetiminden aktüeryal hizmetlere kadar çok geniş yelpazede daha iyi hizmet sunmanın kapılarını açıyor.  Kalite artışı, şeffaflık, verimlilik derken aynı zamanda insan kaynağının fokusunu yüksek değerli işlere çevirebilmesini sağlıyor.

Bir diğer unsur teknolojinin imkanlarını kullanarak oluşturulacak veya teknolojinin gelişimi sonrası maruz kalınan riskler için düzenlenecek yeni sigorta ürünleri. Örneğin; siber güvenlik sigortası ,   sürücüsüz araçların yaygınlaşmasıyla oluşacak yeni sigortalar , kişiye özel verilere göre oluşturulacak ürünler gibi… Sigorta şirketleri üretimlerini web, mobil gibi yeni kanallara kaydırmak üzere stratejiler oluştururken mobil uygulamalar yerini chatbotlara bırakıyor. Chatbotlarla çok kısa sürede istediğiniz özellikteki ürüne sahip olmak çok kolay.

Sözün özü, günümüzde ve yakın gelecekte , teknolojik gelişmelere ayak uyduran ve bu anlamda doğru stratejileri geliştiren sigorta şirketleri rekabet avantajını sağlayacaklar ve boyutları ne olursa olsun diğer şirketlerle rekabet ederek ayakta kalacaklar.