Kanun kapsamında zorunlu kılınan trafik sigortası, güvenli bir seyahat için en önemli önlemlerden birini teşkil ediyor. Kasko sigortası ile yalnızca kendi aracınızın uğramış olduğu hasarlar güvence altına alınırken, trafik sigortası ile üçüncü şahıslara vereceğiniz zararlar, kanunen belirlenen limitler çerçevesinde tazmin ediliyor. Trafik sigorta teminat limitleri, tüm şirketlerin sunacağı trafik sigortası tekliflerinde aynı olsa da sigorta primleri, sigorta şirketleri arasında farklılık gösteriyor. Bu nedenle, sizin için en uygun trafik sigortası teklifini almak için farklı sigorta şirketlerinin fiyatları hakkında bilgi edinmeniz büyük önem taşıyor.

Özel Sigorta Yaptırmanız Gereken Durumlar Nelerdir?

Aracınızı kanunların izin verdiği yarışlar da dahil olmak üzere herhangi bir yarışta kullanmanız ve hatta yarışan araçlara eşlik edecek şekilde bulundurmanız halinde oluşabilecek kazalar, trafik sigortası teminatları kapsamında bulunmuyor. Trafik sigortası, her türlü yarışa iştirak eden araçların maddi ya da fiziksel hasarlarını hiçbir şekilde karşılamıyor. Aracınızın izinsiz bir yarışta kullanmanız halinde ise bırakın trafik sigortasının geçerli olmasını, hatta aracınızın bağlanması bile söz konusu oluyor. Eğer kanunen izinli bir yarışta aracınızı kullanacaksınız, o halde ayrıca özel bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. Bu sigorta bedellerinin, yarışlardan; hatta antrenman ve provalardan bile önce peşinen ödenmesi gerekiyor. Teminatlar yarış öncesi ve sonrası riskleri kapsayacak biçimde, süre belirlenerek düzenleniyor. Yarışlara dair sigorta poliçeleri de kanun kapsamında detaylı bir biçimde ele alınıyor.

Trafik Sigortası Hangi Riskleri Güvence Altına Alıyor?

Trafik sigortası, her yıl yenilenen ve yalnızca hasara uğrattığınız karşı tarafın zararlarını karşılayan, zorunlu bir sigorta türü. Zorunlu trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırması mecburi olan, kanuni bir yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Trafik sigortası yaptırılmamış bir aracın trafiğe çıkmasına kesinlikle izin verilmiyor. Trafik sigorta poliçeleri, hem maddi hem de karşı tarafa verilecek fiziksel zararları tazmin etmek amacıyla yapılıyor. Sigorta kapsamında, karşı tarafın sakatlanma ve ölümle sonuçlanan zararları, poliçede  belirtilen ve kanuni sınırlar çerçevesinde belirlenmiş teminatlar üzerinden karşılanıyor. Herhangi bir kaza esnasında, karşı tarafın aracına verilen maddi hasarlar da aynı teminat çerçevesinde gideriliyor.

Kaza esnasında karşı tarafta herhangi bir ölüm ya da sakatlanma olmasa dahi hastanede sürdürülecek tedavi için gereken masraflar da trafik sigortası poliçesinin teminatları arasında yer alıyor. Kazayı önlemeye ve etkilerini azaltmaya yönelik makul masraflar da poliçe kapsamında karşılanıyor. Herhangi bir fiziksel zarar oluşmayıp yalnızca araçta oluşan hasarlar, aracın rayiç bedeli üzerinden belirlenmiş teminatlar tutarınca karşılanıyor. Trafik sigortasının kapsamı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olup, yurt dışında yapılacak bir kaza durumu söz konusu olduğunda, teminatlar geçerliliğini korumuyor.

Trafik Sigortasının En Önemli Özellikleri Nelerdir?

Trafik sigortalarının teminatları devlet tarafından belirlenmiş ve standart özellikte olmakla birlikte, fiyat teklifleri şirketler arasında farklılık gösteriyor. Bunun başlıca sebepleri arasında, araca dair özellikler ve kullanım amaçları geliyor. Aracınızın modeli ve yılı, eski ya da yeni olması gibi etkenler, poliçenin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Trafik sigortası hesaplama yapılırken, aracınızı kullanacağınız yerdeki trafik yoğunluğu, kaza istatistikleri gibi konular da fiyatları belirlemede önemli rol oynuyor. Trafik sigortası fiyatları, aracın kullanılma amacı; ticari ya da hususi olmasının yanı sıra ayrıca aracın marka ve modeli gibi konulara göre de farklılık gösteriyor.

Tüm sigorta çeşitleri, Unico Sigorta’nın deneyimli ve uzman kadrosu tarafından, en hesaplı şekilde ve beklentilerinize en uygun biçimde sunuluyor. Trafik sigortası teklif ve fiyatlarına, en hızlı ve en avantajlı biçimde Unico Sigorta ile kolayca ulaşabilirsiniz.