KOBİ; yani küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ülke ekonomisinin vazgeçilmez parçaları. Halk arasında küçük esnaf olarak da adlandırılan bu işletmeler, küçük çaplı olup maliyet, insan kaynakları ve diğer hizmetler alanında daha çok yerel faaliyetler gösteriyor. Siz de küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin sahibi iseniz KOBİ’lerin günlük hayatta karşılaştığı farklı sorunlardan haberdarsınız demektir. Bu sorunların üstesinden gelmek için etkili bir iş planı ve sigorta teklifi hayat kurtarıcı olabiliyor.

Masraf Kalemleri Günden Güne Artıyor

Kobilerin günlük sorunlarının başında masraf kalemlerinin günden güne çeşitleniyor ve büyüyor olması geliyor. Geçmişe oranla artık küçük işletmelerin ihtiyaçları çok daha fazla. Teknolojik gelişmelerin hız kazanması da bu masraf kalemlerini oldukça besliyor. Teknolojiden uzak kalan işletmeler ise ne yazık ki varlıklarını çok uzun süre devam ettirme fırsatı bulamıyor. İşletmenizin yalnızca bir gün içerisinde size ne kadar maliyet yüklediği hakkında yapacağınız ayrıntılı bir analiz sayesinde siz de bu masrafları kontrol altına almayı deneyebilirsiniz. Bu masraflardan en temel olanları elektrik, su, internet gibi günümüzde kullanılmaması neredeyse imkansız olan giderler. Bu gider kalemlerinin yokluğu iş kalitesinin de düşmesine neden olabiliyor. Bu vazgeçilmez ihtiyaçların karşılanması ise günden güne çok daha büyük meblağlara mal oluyor.

Teknolojik Harcamalar Küçük İşletmelerin Belini Büküyor

Büyüyen internet ve teknoloji dünyasından elbette küçük işletmeler de nasibini almak durumunda kalıyor. Son dönem yazılımlar, bilgisayar ve telefonlar hatta tabletler çalışmaların kusursuz yürüyebilmesi için oldukça önemli rol oynuyor. Ancak bunun önemi ile birlikte teknolojik cihaz ve yazılımların maliyetleri KOBİ’nin belini bükecek cinsten. İşlerinin en iyi şekilde yürümesini talep eden pek çok küçük esnaf bu masrafı mecburi olarak göğüslemek zorunda kalıyor. Bu cihazların iş yeri sigortası kapsamına alınması ise mümkün. Bu sayede KOBİ, yaptığı masrafı güvence altında tutabiliyor.

Göze Görünmeyen Kalemler Cep Yakıyor

KOBİ; iş için yapılan her türlü harcamanın dışında göze görünmeyecek, küçük harcamaların bir araya gelmesinden de maddi olarak zarar görebiliyor. Dükkan içinde kullanılan damacana su, çay, şeker ve bunların hazırlanması için harcanan enerji gibi normal koşullarda çok fazla dikkat çekmeyen bu masraflar yıllık olarak hesaba döküldüğünde aslında hiç de küçümsenecek cinsten değil. Ulaşım giderleri, depolama sorunlarından doğan masraflar, ürünlerin iletimi ile ilgili harcanan her türlü para bu küçük giderlerin başında geliyor.

KOBİ’ye Tam Destek!

Şartlar bakımından kurumsal şirketlere göre çok az şansa sahip olan KOBİ’lerin yüksek sigorta fiyatları konusunda da büyük zorluklar çektiği bilinen bir gerçek. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küçük harcamalar yolu ile maddi zorluklara düşmesi çok muhtemel. Üstelik artan sigorta teminatları açısından da bu işletmeler kurumsal şirketlerin aksine sıkıntıya düşebiliyor.

Bunun gibi masraf kalemleri nedeni ile maddi olarak büyük rakamlara ulaşan işletmelerin bulunduğu konumu koruyabilmek ve verimli çalışma koşullarını elde edebilmek için oldukça ayrıntılı ve iyi düşünülmüş bir iş planı olması ilk koşul. Ayrıca ortaya çıkacak risklere karşı sigorta sistemlerinin de kusursuz şekilde işlemesi gerekiyor. Unico Sigorta‘da uygun fiyatlardan yapılan sigortalar sayesinde işletmenin olumsuz olarak etkilenebileceği pek çok ihtimal ortadan kaldırılabiliyor. KOBİ’nin desteklenmesi ve büyümesi için çalışmaların yapılması ise ülke ekonomisinin genelinde kalkınmanın en önemli anahtarlarından biri. Siz de küçük veya orta büyüklükteki işletmenizi en iyi şekilde yönetebilmek için KOBİ sigorta paketi ile günlük hayatta karşınıza çıkacak sorunların üstesinden gelerek uygun bir iş yeri sigortası ile birlikte çalışma alanınızı genişletme fırsatı yaratabilirsiniz. Çünkü KOBİ demek ekonominin bel kemiği demek.