Yasal Bilgilendirmeler

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

08.10.2013 tarihinde, 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ *Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkındaki Yönetmelik *“ gereği, adınıza tahakkuk etmiş herhangi bir tazminat alacağı olup olmadığını bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

Zaman aşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.